Jak soutěžit

 
1. KROK

Opatřete si co nejvíce sad FIMO KIDS

2. KROK

Společně s dětmi vytvořte postavičky dle vlastní fantazie nebo podle předlohy za použít FIMO kostiček z jednotlivých sad.

3. KROK

Vyfoťte se s výsledným tvořením a fotografii nám zašlete na sobotka@kreativnisvet.cz. Soutěžní fotogafie musí obsahovat osobu, která tvořila a zároveň pozadí s postavičkami, ze sady, která je do soutěže zařazena. Přijaté soutěžní fotografie budou následně vystaveny v soutěžní fotogalerii.

4. KROK 

Počkejte na vyhlášení a těšte se na výhru.

Březen
Vyhrává soutěžící, který nám zašle nejvíce zdokumentovaných zakoupených sad. Ať už fotkou účtenkv z kamenné prodejny našich partnerů nebo fakturu z partnerského eshopu.

Duben
Soutěžící, který zašle nejvíce soutěžních fotografií v tento měsíc vyhrává. V případě rovnosti hlasů proběhne veřejné slosování. Za každou sadu může být do soutěže zařazena 1 fotografie.

Květen
Soutěžící, který zašle nejvíce soutěžních fotografií v tento měsíc vyhrává. V případě rovnosti hlasů proběhne veřejné slosování. Za každou sadu může být do soutěže zařazena 1 fotografie.

Červen
Vyhrává soutěžící, který nám zašle nejvíce zdokumentovaných zakoupených sad. Ať už fotkou účtenkv z kamenné prodejny našich partnerů nebo fakturu z partnerského eshopu.

Červenec
Soutěžící, který zašle nejvíce soutěžních fotografií v tento měsíc vyhrává. V případě rovnosti hlasů proběhne veřejné slosování. Za každou sadu může být do soutěže zařazena 1 fotografie.

Srpen
Vyhrává soutěžící, který odešle soutěžní fotografii jako 10. (2.místo), 20.(1.místo), a 30.(3.místo) v daném měsíci.

Září
Soutěžící, který zašle nejvíce soutěžních fotografií v tento měsíc vyhrává. V případě rovnosti hlasů proběhne veřejné slosování. Za každou sadu může být do soutěže zařazena 1 fotografie.

Říjen
Soutěžící, který zašle nejvíce soutěžních fotografií v tento měsíc vyhrává. V případě rovnosti hlasů proběhne veřejné slosování. Za každou sadu může být do soutěže zařazena 1 fotografie.

Listopad
Vyhrává soutěžící, který odešle soutěžní fotografii jako 10. (2.místo), 20.(1.místo), a 30.(3.místo) v daném měsíci.

Prosinec
Soutěžní fotografie vylosuje ježíšek na Nový rok!

 

 

Kompletní pravidla soutěže FIMO kids 2018

Organizátor
Kreativní svět s.r.o.
IČO: 291 90 177
DIČ: CZ29190177

Telefon: +420 605 297 981
Email: info@kreativnisvet.cz

Adresa
Hlinky 146/74
603 00 Brno

Hlavní výhra
Víkendový pobyt pro 3-4 člennou rodinu v jedno z resortů:

Aqualand moravia (http://www.aqualand-moravia.cz/)
Pohádková vesnička (http://www.pohadkova-vesnicka.cz/)

2.1. Podrobný popis výhry

2.2. Měsíční výhry:

Březen
1. místo – Poukaz na rodinné vstupné 2+2 do ZOO Hradec Králové
2. místo – Dárkový balíček
3. místo – Poukaz na nákup zboží v hodnotě 250 Kč na shop.kreativnisvet.cz

Duben
1. místo – Poukaz na rodinné vstupné 2+2 do Aquapalace Praha v hodnotě 1 699 Kč
2. místo – Dárkový balíček
3. místo – Poukaz na nákup zboží v hodnotě 250 Kč na shop.kreativnisvet.cz

Květen
1. místo – Poukaz na rodinné vstupné 2+2 do Dinoparku dle vlastního výběru v ČR a SR (http://dinopark.cz/cz/)
2. místo – Poukaz na rodinné vstupné 2+2 do Dinoparku dle vlastního výběru v ČR a SR (http://dinopark.cz/cz/)
3. místo – Poukaz na rodinné vstupné 2+2 do Dinoparku dle vlastního výběru v ČR a SR (http://dinopark.cz/cz/)

Červen
1. místo – Poukaz na rodinné vstupné 2+3 do ZOO Lešná. Včetně vstupu do zámku.
2. místo – Dárkový balíček
3. místo – Poukaz na nákup zboží v hodnotě 250 Kč na shop.kreativnisvet.cz

Červenec
1. místo – Poukaz na rodinné vstupné 2+2 do Aquapalace Praha v hodnotě 1 699 Kč
2. místo – Dárkový balíček
3. místo – Poukaz na nákup zboží v hodnotě 250 Kč na shop.kreativnisvet.cz

Srpen
1. místo – Poukaz na rodinné celodenní vstupné 2+2 do Aqulanadu Moravia
2. místo – Dárkový balíček
3. místo – Poukaz na nákup zboží v hodnotě 250 Kč na shop.kreativnisvet.cz

Září
1. místo – Dárkový poukaz v hodnotě 2000 Kč na návštěvu Westernového městečka Šikland
2. místo – Dárkový balíček
3. místo – Poukaz na nákup zboží v hodnotě 250 Kč na shop.kreativnisvet.cz

Říjen
1. místo – Poukaz na rodinné vstupné 2+2 do zábavného a věděckého centra Techmania v Plzni
2. místo – Dárkový balíček
3. místo – Poukaz na nákup zboží v hodnotě 250 Kč na shop.kreativnisvet.cz

Listopad
1. místo – Poukaz na rodinné vstupné 2+2 do zábavného a vědeckého centra VIDA v Brně
2. místo – Dárkový Vánoční balíček
3. místo – Poukaz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč na shop.kreativnisvet.cz

Prosinec
1. místo – Poukaz na rodinné vstupné 2+2 do Aquapalace Praha v hodnotě 1 699 Kč
2. místo – Dárkový Vánoční balíček
3. místo – Poukaz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč na shop.kreativnisvet.cz

Celoroční soutěž
Losování celoroční soutěže proběhen 5.1.2019 a výherce získá jednu z báječných cen. Víkendový pobyt pro rodinu v
Aqualand moravia (http://www.aqualand-moravia.cz/)
Pohádková vesnička (http://www.pohadkova-vesnicka.cz/)

Do celoroční soutěže budou zařazeny všechny soutěžní fotografie uveřejněné v albu na tomto webu. Jedna fotografie znamená jeden soutěžní lístek do osudí losování.

Účastníci soutěže
3.1. Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky. Účastníci musí mít min. 18 let. 3.2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

Výběr a vyhlašování a kontaktování vítěze
4.1. Žádný nákup není podmínkou soutěže.

4.2. Do soutěže budou schváleny pouze fotografie, které nebudou shledány vulgárními nebo jinak pohoršujícími. Soutěžící se zavazuje publikovat jen vlastní fotografie. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že zveřejněním fotky neporušuje žádná autorská práva a má souhlas zákonného zástupce.

4.3. Pro účast v soutěži a nahrání fotky je nutné zaslat fotografii na email organizátora akce nebo přes příslušný formulář.

4.4. Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie, fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly.

4.5. Vítěz soutěže bude kontaktován emailem, který soutěžící zadal prostřednictvím soutěžního formuláře. Organizátor soutěže pošle výhru vítězi na adresu, kterou vítěz dodá poté, co bude informován o své výhře emailem.

4.6. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen odpovědět na email s informací o výhře organizátorovi nejpozději do 14ti dnů a informovat jej o adrese, na kterou si přeje výhru zaslat. Pokud tak do 14ti dnů od odeslání emailu s informací o vítězství neučiní, výhra propadá. Organizátor není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.

5. Nahrávání fotografií do soutěže
5.1. Nahráním fotografií do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.

5.2. Zasláním jakékoliv fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene;

5.3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící nahrál, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv fotografii, kterou soutěžící nahrál.

5.4. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.

5.5. Nahráním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.

5.6. Fotografie, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

Udílení ceny
6.1. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, kterou s výhrou mohou souviset. Výhra bude zaslána výherci do sedmi dní ode dne, kdy zašle adresu, na kterou má být výhra zaslána.

6.2. Vítěz je povinen po oznámení o výhře, které bude zasláno emailem, dodat své jméno a adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. Dodací adresa může být pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky. Zasílání do zahraničí je vyloučeno. Výhra bude zaslána vítězi na náklady organizátora. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu.

6.3. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.

6.4. Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

6.5. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv.

Způsob hodnocení
7.1. Hlavní slosování

Každý soutěžící, jehož fotografie bude umístěna na stránkách fimokids.kreativnisvet.cz se automaticky dostává do slosování. 1 fotografie + 1 slosovací lístek. Losování proběhne veřejně pomocí live streamu (živého přenosu, který bude zveřejněn na sociálních sítích Facebook a Youtube. Za každou fotografii zapojenou do soutěže dostává soutěžící jeden slosovací lístek. Maximálně tak může získat 24 hlasovacích lístků. Losování hlavních i vedlejších výher proběhne 3.1.2019 ve 14:00.

7.2. Vedlejší (měsíční výhry)

Každý měsíc proběhne vyhlášení výsledků měsíční soutěže následujícím způsobem

Březen
Vyhrává soutěžící, který nám zašle nejvíce vyfocených účtenek s nákupem FIMO sady v kamenné prodejně našich partnerů nebo s fakturu z partnerského eshopu.

Duben
Soutěžící, který zašle nejvíce soutěžních fotografií v tento měsíc vyhrává. V případě rovnosti hlasů proběhne veřejné slosování. Za každou sadu může být do soutěže zařazena 1 fotografie.

Květen
Soutěžící, který zašle nejvíce soutěžních fotografií v tento měsíc vyhrává. V případě rovnosti hlasů proběhne veřejné slosování. Za každou sadu může být do soutěže zařazena 1 fotografie.

Červen
Vyhrává soutěžící, který nám zašle nejvíce vyfocených účtenek s nákupem FIMO sady v kamenné prodejně našich partnerů nebo s fakturu z partnerského eshopu.

Červenec
Soutěžící, který zašle nejvíce soutěžních fotografií v tento měsíc vyhrává. V případě rovnosti hlasů proběhne veřejné slosování. Za každou sadu může být do soutěže zařazena 1 fotografie.

Srpen
Vyhrává soutěžící, který odešle soutěžní fotografii jako 10. (2.místo), 20.(1.místo), a 30.(3.místo) v daném měsíci.

Září
Soutěžící, který zašle nejvíce soutěžních fotografií v tento měsíc vyhrává. V případě rovnosti hlasů proběhne veřejné slosování. Za každou sadu může být do soutěže zařazena 1 fotografie.

Říjen
Soutěžící, který zašle nejvíce soutěžních fotografií v tento měsíc vyhrává. V případě rovnosti hlasů proběhne veřejné slosování. Za každou sadu může být do soutěže zařazena 1 fotografie.

Listopad
Vyhrává soutěžící, který odešle soutěžní fotografii jako 10. (2.místo), 20.(1.místo), a 30.(3.místo) v daném měsíci.

Prosinec
Soutěžní fotografie vylosuje ježíšek na Nový rok!

Všeobecné obchodní podmínky
8.1. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže Kreativní svět s.r.o. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

8.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

8.3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší Pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.